Twórcza aktywność dziecka

         Twórczość dziecięca jest bez wątpienia działalnością kształtującą jego osobowość, poczucie własnej wartości, aktywność oraz wytrwałość. Ponad to rozwija pamięć, myślenie oraz utrwala wiedzę o otaczającym je świecie. Niezmiernie ważną rolę w stymulowaniu twórczych zachowań u dziecka odgrywa rodzina, opiekunowie, nauczyciele oraz grupy rówieśnicze – a zatem środowisko w jakim dorasta. Aby stworzyć dziecku szanse na podejmowanie działań o charakterze twórczym, pozwólmy mu na samodzielność działania, swobodę oraz aktywność w atmosferze zrozumienia i wsparcia emocjonalnego. Każde dziecko ma twórcze podejście do otaczającego go świata, w którym dorosły ma za zadanie inspirować oraz dyskretnie podpowiadać i podsuwać możliwe rozwiązania.

Twórcze działania każdego dziecka pomagają mu w nawiązaniu kontaktu ze światem zewnętrznym.

Przejawami aktywności dziecięcej są:

Zabawa twórcza – nastawiona na ekspresję osobowości. Jest ona spontaniczną działalnością dziecka opartą na udziale wyobraźni, która tworzy nową rzeczywistość. Zabawa prowadzi do samodzielnego przekształcania i poznania rzeczywistości. Dziecko podejmujące zabawę, działa spontanicznie dla przyjemności, bez względu na rezultat końcowy. W czasie zabawy dziecko działa, werbalizuje, manipuluje materiałem przestrzennym, wytwarza nowe słowa, przyjmuje role. Zabawy mogą być inspirowane lub kierowane. Inspiracją do twórczego działania są np. wiersze, piosenki czy opowiadania.

 …czytaj więcej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.